ÖZEL CECELİ OKULLARI STRATEJİK PLANI

Özel Ceceli Okullarında değerlerimiz, kalite politikamız ve kurumsal vizyonumuz doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimizi çerçevelendiren stratejik plan çalışmaları yapılmaktadır. 2010 yılında başladığımız stratejik plan çalışmalarında kurumsal organizasyon şemasında yer alan birimlerin her biri aktif yer almaktadır. Bu perspektif stratejik planımızı değerlendirme, sonuçları analiz etme ve yeniden yapılandırma çalışmalarında verimliliği ve sürekliliği sağlamaktadır.

Kurumsal olarak organizasyon şemamızın yanı sıra tüm paydaşlarımızın stratejik planımızın oluşturulmasında, yürütülmesinde, değerlendirme ve geliştirme basamaklarında yer alması bizim için önemlidir. 21. Yüzyıl becerileri ile kendini gerçekleştirmek üzere kurumumuzda bulunan öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız Özel Ceceli Okullarının okulculuk geleneğinden gelen güçlü duruşu ile güven içerisinde kurumsal vizyonumuzu benimsemiştir. Bu iklim bizi tüm paydaşlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sürekli gelişim içerisinde bir planlamaya getirmektedir. Stratejik planımız çerçevesinde yaptığımız çalışmalar, ara ölçümler, bunların değerlendirilmesi, bu değerlendirmelere göre gerekli dönülerin verilmesi sürecin şeffaflığını, güvenirliğini ve katılımı pekiştirmektedir.

Özel Ceceli Okulları olarak Türk Milli Eğitim sisteminde tecrübemizi, kurumsal geleneğimizi devam ettirmek; çağın gereklerinin ötesindeki yaklaşımları, fikirleri takip edip değerlendirmek; öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel potansiyellerini açığa çıkartacak bilimsel, sportif ve kültürel faaliyetleri ulusal ve uluslararası zeminlerde yetkin olacakları, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmaktır.